News Ticker

Matka Boża z Medjugorje z błogosławieństwem rodzin i domów

U naszego kapłana – opiekuna ruchu „Wojowników Maryi Wolbrom” ks. Włodzimierza Wiechy dostępny będzie wizerunek Matki Bożej z Medjugorje, pobłogosławiony przez Maryję i Dzieciątko Jezus, w czasie objawienia w dniu 25 grudnia 2020 r. w Medjugorje. Wizerunek będzie pielgrzymował do rodzin na okres 9 dni. W tym czasie odprawiamy dowolną formę 9 dniowej nowenny. „Błogosławieni są jednocześnie wszyscy Ci, do których ten wizerunek dotrze, w których domach będzie”.
Wizerunek ten będzie pielgrzymował po rodzinach naszego ruchu, jak również do każdej rodziny, która zgłosi takie pragnienie.